Gmina Dźwierzuty wita na oficjalnej stronie internetowej!
Nowe terminarze wywozu nieczystości stałych (od 1 sierpnia 2015 do 31 stycznia 2016)

„1-3 tydzień Czwartek”

 

Miesiąc

Dni wywozu nieczystości zmieszanych w miesiącu

Dzień wywozu segregacji workowej

SIERPIEŃ

13

27

 

24

WRZESIEŃ

10

24

 

28

PAŹDZIERNIK

8

22

 

26

LISTOPAD

5

19

 

25

GRUDZIEŃ

3

17

31

28

STYCZEŃ

14

28

 

25

Gmina Dźwierzuty :

-Miętkie

- Kulka

Wystawka:Październik 22.10.2015

„1-3 tydzień Czwartek”

 

Miesiąc

Dni wywozu nieczystości zmieszanych w miesiącu

Dzień wywozu segregacji workowej

SIERPIEŃ

13

27

 

6

WRZESIEŃ

10

24

 

3

PAŹDZIERNIK

8

22

 

1

LISTOPAD

5

19

 

5

GRUDZIEŃ

3

17

31

3

STYCZEŃ

14

28

 

19

Gmina Dźwierzuty :

-Rogale

-Kałęczyn

-Zalesie

-Grądy

-Śledzie

-Babięty

-Rańsk

-Jeleniowo

- Zimna Woda

Wystawka:   Październik   22.10.2015r.

„2-4 tydzień Czwartek”

 

Miesiąc

Dni wywozu nieczystości zmieszanych w miesiącu

Dzień wywozu segregacji workowej

Sierpień

6

20

 

26

Wrzesień

3

17

 

28

Październik

1

15

29

26

Listopad

12

26

 

25

Grudzień

10

24

 

28

Styczeń

7

21

 

25

Gmina Dźwierzuty :

-Targowo

-Jabłonka

-Olszewki

-Orżyny

-Kulka

Wystawka : Październik 29.10.2015r.

 „2-4 tydzień Czwartek”

 

Miesiąc

Dni wywozu nieczystości zmieszanych w miesiącu

Dzień wywozu segregacji workowej

Sierpień

6

20

 

13

Wrzesień

3

17

 

10

Październik

1

15

29

8

Listopad

12

26

 

23

Grudzień

10

24

 

10

Styczeń

7

21

 

29

Gmina Dźwierzuty :

-Popowa Wola

-Rutkowo

-Grodziska

-Targowska  Wola

-Targowska    Wólka

-Nowe Kiejkuty

Wystawka :     Październik   29.10.2015r.

„2-4 tydzień Środa”

 

Miesiąc

Dni wywozu nieczystości zmieszanych w miesiącu

Dzień wywozu segregacji workowej

Sierpień

5

19

 

12

Wrzesień

2

16

30

9

Październik

14

28

 

21

Listopad

 

12

Czwartek

25

 

12

Grudzień

9

23

 

9

Styczeń

7

20

 

28

Gmina  Dźwierzuty :

-Gisiel

-Augustowo

-Szczepankowo

-Dźwierzuty

-Mirowo

  Wystawka :  Październik   28.10.2015r.

„2-4 tydzień Wtorek ”

 

Miesiąc

Dni wywozu nieczystości zmieszanych w miesiącu

Dzień wywozu segregacji workowej

Sierpień

4

18

 

11

Wrzesień

1

15

29

8

Październik

13

27

 

20

Listopad

10

24

 

10

Grudzień

8

22

 

8

Styczeń

5

19

 

27

Gmina Dźwierzuty :

-Rumy

-Łupowo

-Sąpłaty

-Julianowo

-Rusek Mały

-Małszewko

-Budy

Wystawka :    Październik    27.10.2015r.

     „2-4 tydzień Wtorek ”

 

Miesiąc

Dni wywozu nieczystości zmieszanych w miesiącu

Dzień wywozu segregacji workowej

SIERPIEŃ

4

18

 

25

WRZESIEŃ

1

15

29

29

PAŹDZIERNIK

13

27

 

27

LISTOPAD

10

24

 

24

GRUDZIEŃ

8

22

 

29

STYCZEŃ

5

19

 

26

Gmina Dźwierzuty :

-Dąbrowa

-Stankowo

-Linowo

Wystawka

Październik   27.10.2015

 


Uwaga zmiana terminów odbioru odpadów w miejscowościach Miętkie i Kulka !!!

PPHU EKO s.c.  Roman i Współwłaściciele

tel.  715-24-35   www .eko.masternet.pl                

 

                                      Terminarz wywozu

                       nieczystości stałych na 02-06/2014

 

  „1-3 tydzień Czwartek”

 

Miesiąc

Dni wywozu nieczystości zmieszanych w miesiącu

Dzień wywozu segregacji workowej

Luty

 

13

27

 

28

Marzec

 

13

27

 

28

Kwiecień

 

10

24

 

30

Maj

 

8

22

 

30

Czerwiec

 

5

19

 

27

Gmina Dźwierzuty :

-Miętkie

- Kulka

Wystawka :

Kwiecień

03.04.2014r.

UWAGA!!!

ZMIANA TERMINU WYWOZU ODPADÓW SELEKTYWNYCH!!!


 


Uwaga zmiana terminów odbioru odpadów w miejscowościach Dąbrowa, Stankowo, Linowo !!!

PPHU EKO s.c.  Roman i Współwłaściciele

tel.  715-24-35   www .eko.masternet.pl 

Terminarz wywozu nieczystości stałych na 02-06/ 2014

  „2-4 tydzień Wtorek ”

 

Miesiąc

Dni wywozu nieczystości zmieszanych w miesiącu

Dzień wywozu segregacji workowej

Luty

 

4

18

 

27

Marzec

 

4

18

 

27

Kwiecień

 

1

15

29

29

Maj

 

13

27

 

29

Czerwiec

 

10

24

 

26

Gmina Dźwierzuty :

-Dąbrowa

-Stankowo

-Linowo

Wystawka:

Kwiecień

15.04.2013r.

UWAGA !!!

ZMIANA TERMINU WYWOZU ODPADÓW SELEKTYWNYCH !!!


 


Uwaga zmiana terminów odbioru odpadów w miejscowościach Targowo, Jabłonka, Olszewki, Orzyny !!!

PPHU EKO s.c.  Roman i Współwłaściciele

tel.  715-24-35   www .eko.masternet.pl                

Terminarz wywozu nieczystości stałych na 02-06/2014

  „2-4 tydzień Czwartek ”

 

Miesiąc

Dni wywozu nieczystości zmieszanych w miesiącu

Dzień wywozu segregacji workowej

Luty

 

6

20

 

28

Marzec

 

6

20

 

28

Kwiecień

 

3

17

 

30

Maj

 

2

15

29

30

Czerwiec

 

12

26

 

27

Gmina Dźwierzuty :

-Targowo

-Jabłonka

-Olszewki

-Orżyny

Wystawka:

Kwiecień

10.04.2014r.

UWAGA!!!

ZMIANA TERMINU WYWOZU ODPADÓW SELEKTYWNYCH!!!


 


Terminarz wywozu nieczystości stałych w Gminie Dźwierzuty na lata 2013-2014

Informacja


SZCZEGÓŁOWE ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW NA TERENIE GMINY DŹWIERZUTY

UWAGA!!! 

Właściciel nieruchomości uiszcza odpłatę w zadeklarowanej wysokości bez wezwania do 15-ego dnia każdego miesiąca lub z góry za cały rok do 31 marca z tym, że w 2013 roku półroczną opłatę należy wnieść do 31 lipca 2013 r.

OPŁATĘ ZA ODPADY KOMUNALNE MOŻNA WNIEŚĆ ZA POMOCĄ PRZELEWU BANKOWEGO, U SOŁTYSA DANEGO SOŁECTWA LUB W WYJĄTKOWYCH SYTUACJACH W KASIE URZĘDU GMINY.

DANE DO PRZELEWU: Gmina Dźwierzuty, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty

Nr rachunek bankowego: 54 8838 1044 2007 0400 0101 0021

W tytule przelewu należy wpisać: "opłata za odpady komunalne za miesiąc....rok...."

 


ULOTKA W FORMIE PLIKÓW PDF DO POBRANIA PONIŻEJ:

(aby otworzyć ulotkę wymagany jest instalacja programu Acrobat Reader, która jest do pobrania pod linkiem -> http://www.adobe.com/support/downloads/product.jsp?platform=windows&product=10


Nowy system gospodarki odpadami

 

SZANOWNI MIESZKAŃCY!
 
Od 1 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady dotyczące odbioru odpadów. Odpowiedzialność za zagospodarowanie odpadów oraz ich odbieranie od mieszkańców przejmą gminy. 
 
Jak będzie działał system gminny?
 
 • Gmina ustaliła stawkę i sposób naliczania opłaty za odbieranie odpadów, a także tryb, sposób i częstotliwość jej wnoszenia (informacje są dostępne w Urzędzie Gminy i na stronie www.bip.gminadzwierzuty.pl oraz na stronie Urzędu Gminy w Dźwierzutach www.gminadzwierzuty.pl
 • Stawka opłaty będzie zależała od: liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość;
 • Opłata za odpady posegregowane jest niższa, opłaca się więc segregować odpady;
 • Przedsiębiorca wyłoniony przez gminę odbierze odpady zmieszane i selektywnie zebrane od mieszkańców;
 • Gmina będzie sprawować nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem odpadów przez odbierającego;
W przyszłości powstaną punkty selektywnego zbierania odpadów do których wszyscy mieszkańcy będą mogli oddać zebrane odpady – gmina poinformuje Cię o miejscach lokalizacji punktów, godzinach ich działania oraz jakie odpady możesz do nich przynieść.
 
Rada Gminy Dźwierzuty na Sesji w dniu 28 grudnia br. podjęła stosowne uchwały. Opłaty za odpady posegregowane będą niższe, ponadto opłaty będą naliczane według liczby mieszkańców, gdyż taką metodę  wybrała Rada Gminy.
Zadaniem gmin będzie także zorganizowanie selektywnej zbiórki odpadów w celu odzyskania surowców wtórnych oraz odpadów ulegających biodegradacji.
 
Uchwały dotyczące nowego systemu gospodarki odpadami podjętę przez
Radę Gminy:

 

 • OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.

OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

WZORY WYPEŁNIANIA DEKLARACJI:


NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

 1. Dlaczego zmieniono ustawę?
 2. Co należy zrobić w przypadku już podpisanej umowy z firmą odbierającą odpady?
 3. Kto w myśl ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie składa deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami jeżeli nieruchomość należy do gminy?
 4. Jakie będą konsekwencje nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za odbiór odpadów?
 5. Kto będzie sprawować nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem odpadów przez odbierającego?
 6. Czy gmina zakupi pojemniki na odpady?
 7. Gmina zdecydowała, że opłatę za odbiór odpadów będzie naliczać za osobę. Jak obliczyć stawkę w taki  sposób, aby była najbardziej wiarygodna i miarodajna?
 8. Co oznacza hasło – niższa stawka opłaty dla segregujących odpady?
 9. Czy stawka opłaty za wywóz odpadów komunalnych może zostać zmieniona w trakcie roku?
 10. Do którego pojemnika powinnam wrzucić opakowanie (kartonik) po mleku?
 11. Gdzie mam wyrzucić stary telewizor czy lodówkę?
 12. Kto po 1 lipca 2013 r. będzie odbierał moje śmieci?

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA POWYŻEJ:


1. Dlaczego zmieniono ustawę?

Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi mają sprawić, że nikomu nie będzie opłacało się wyrzucać śmieci na dzikie wysypiska, bo wszyscy mieszkańcy będą objęci systemem zbierania odpadów. Celem zmian jest również zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie, a także zmniejszenie masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania. Śmieci to cenny surowiec i należy je ponownie wykorzystywać.
Gmina, wymagając od nas właściwego postępowania ze śmieciami, jednocześnie zapewni nam do niego warunki, np. tworząc miejsca, w których będzie można pozbyć się nietypowych odpadów.

2. Co należy zrobić w przypadku już podpisanej umowy z firmą odbierającą odpady?
Od lipca 2013 r. usługę odbioru od właścicieli nieruchomości w zamian za opłatę zapewnia gmina. Właściciele nieruchomości do tego czasu powinni podjąć decyzję czy wypowiedzą umowę na odbieranie odpadów komunalnych zawartą indywidualnie. Opłata przekazywana gminie w zamian za świadczenie usługi odebrania i zagospodarowania odpadów będzie obowiązkowa.

3. Kto w myśl ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie składa deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami jeżeli nieruchomość należy do gminy?
To proste. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

4. Jakie będą konsekwencje nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za odbiór odpadów?
W przypadku nie złożenia deklaracji prezydent, burmistrz lub wójt określi w drodze decyzji wysokość opłaty, biorąc pod uwagę szacunki, w tym średnią ilość odpadów powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

5. Kto będzie sprawować nadzór nad prawidłowym postępowaniem z odebranymi od nas śmieciami przez zbierającą je firmę?
Nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem przez odbierającego odpadów będzie sprawować gmina.

6. Czy gmina zakupi pojemniki na odpady?
Mieszkaniec ma obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Gmina nie może zatem, zgodnie z przepisami, przejąć tego zadania jako elementu organizacji odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości i pokrywać jego kosztów z pobieranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Gmina może ułatwić właścicielom nieruchomości realizację tego obowiązku, proponując jako dodatkową usługę, za dodatkową opłatą, wyposażenie w pojemniki. Gmina może realizować tę usługę za pośrednictwem przedsiębiorcy wyłonionego w przetargu, ale jemu również za takie dodatkowe świadczenie należy się dodatkowe wynagrodzenie.

7. Gmina zdecydowała, że opłatę za odbiór odpadów będzie naliczać za osobę. Jak obliczyć stawkę w taki  sposób, aby była najbardziej wiarygodna i miarodajna?
Zgodnie ze znowelizowaną ustawą rada gminy, określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bierze pod uwagę:

 • liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę,
 • ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych (dane statystyczne z GUS lub z krajowego planu gospodarki odpadami),
 • koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
 • przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie.

Ponadto, rada gminy ustala niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli są zbierane w sposób selektywny, to znaczy, jeżeli zbiera od mieszkańców odpady już posegregowane. Osoby segregujące za wywóz śmieci zapłacą mniej!

8. Co oznacza hasło – niższa stawka opłaty dla segregujących odpady?
To nie hasło. Osoby segregujące odpady będą płacić mniej od tych, które ich nie segregują. Ustawa nakazuje gminom, żeby naliczały opłaty za wywóz śmieci zgodnie z tą zasadą.
Gmina powinna ustalić stawki opłat na takim poziomie, aby były one zachęcające do selektywnego zbierania odpadów (tj. segregacja śmieci).
Nie będzie można jedynie zadeklarować sortowania, a wyrzucać wszystkich śmieci na raz – firma odbierająca odpady ma obowiązek powiadomić gminę o przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów i potraktować je jako zmieszane odpady komunalne.

9. Czy stawka opłaty za wywóz odpadów komunalnych może zostać zmieniona w trakcie roku?
Tak, w przypadku gdy gmina stwierdzi, że nieprawidłowo oszacowała koszty systemu. Wtedy musi podjąć uchwałę o zmianie stawki opłaty. 

10. Do którego pojemnika powinnam wrzucić opakowanie (kartonik) po mleku?
Do żółtego pojemnika na odpady z tworzyw sztucznych. Pudełko na mleko to opakowanie wielomateriałowe. Ze względu na swoją zawartość nie może być wrzucone do pojemnika na papier, bo zamoczyłoby zebraną w tym pojemniku makulaturę.

11. Gdzie mam wyrzucić stary telewizor czy lodówkę?
Każda gmina wskaże mieszkańcom miejsca odbioru niepotrzebnego sprzętu RTV i AGD. Nowe przepisy zobowiązują gminę do zorganizowania punktów zbiórki elektrośmieci, czy innych problemowych odpadów. Będzie możliwość legalnego pozbycia się odpadów, z którymi teraz nie wiadomo co zrobić (baterie, przeterminowane leki, oleje odpadowe itp.). Gmina powinna udostępnić na stronie internetowej m.in. informacje o punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

12. Kto po 1 lipca 2013 r. będzie odbierał moje śmieci?
Firma, z którą gmina zawrze umowę na odbieranie odpadów komunalnych. Gmina ma obowiązek wybrania firmy odbierającej odpady komunalne od właścicieli nieruchomości wyłącznie w drodze przetargu. Powierzenie tego zadania własnej jednostce organizacyjnej, np. gminnej spółce, jest możliwe tylko w sytuacji, gdy zostanie przekształcona w spółkę prawa handlowego, stanie do przetargu i w drodze przetargu wygra z innymi podmiotami. Jest tak dlatego, żeby firmy konkurujące o zlecenie, oferowały możliwie najlepsze ceny za swoje usługi.

źródło: www.mos.gov.pl


Prawo

 

USTAWY

 

ROZPORZĄDZENIA

 


Informacja


Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Polityka Cookies
[zamknij]