Gmina Dźwierzuty wita na oficjalnej stronie internetowej!
Nowe terminarze wywozu nieczystości stałych (od 1 sierpnia 2015 do 31 stycznia 2016)

„1-3 tydzień Czwartek”

 

Miesiąc

Dni wywozu nieczystości zmieszanych w miesiącu

Dzień wywozu segregacji workowej

SIERPIEŃ

13

27

 

24

WRZESIEŃ

10

24

 

28

PAŹDZIERNIK

8

22

 

26

LISTOPAD

5

19

 

25

GRUDZIEŃ

3

17

31

28

STYCZEŃ

14

28

 

25

Gmina Dźwierzuty :

-Miętkie

- Kulka

Wystawka:Październik 22.10.2015

„1-3 tydzień Czwartek”

 

Miesiąc

Dni wywozu nieczystości zmieszanych w miesiącu

Dzień wywozu segregacji workowej

SIERPIEŃ

13

27

 

6

WRZESIEŃ

10

24

 

3

PAŹDZIERNIK

8

22

 

1

LISTOPAD

5

19

 

5

GRUDZIEŃ

3

17

31

3

STYCZEŃ

14

28

 

19

Gmina Dźwierzuty :

-Rogale

-Kałęczyn

-Zalesie

-Grądy

-Śledzie

-Babięty

-Rańsk

-Jeleniowo

- Zimna Woda

Wystawka:   Październik   22.10.2015r.

„2-4 tydzień Czwartek”

 

Miesiąc

Dni wywozu nieczystości zmieszanych w miesiącu

Dzień wywozu segregacji workowej

Sierpień

6

20

 

26

Wrzesień

3

17

 

28

Październik

1

15

29

26

Listopad

12

26

 

25

Grudzień

10

24

 

28

Styczeń

7

21

 

25

Gmina Dźwierzuty :

-Targowo

-Jabłonka

-Olszewki

-Orżyny

-Kulka

Wystawka : Październik 29.10.2015r.

 „2-4 tydzień Czwartek”

 

Miesiąc

Dni wywozu nieczystości zmieszanych w miesiącu

Dzień wywozu segregacji workowej

Sierpień

6

20

 

13

Wrzesień

3

17

 

10

Październik

1

15

29

8

Listopad

12

26

 

23

Grudzień

10

24

 

10

Styczeń

7

21

 

29

Gmina Dźwierzuty :

-Popowa Wola

-Rutkowo

-Grodziska

-Targowska  Wola

-Targowska    Wólka

-Nowe Kiejkuty

Wystawka :     Październik   29.10.2015r.

„2-4 tydzień Środa”

 

Miesiąc

Dni wywozu nieczystości zmieszanych w miesiącu

Dzień wywozu segregacji workowej

Sierpień

5

19

 

12

Wrzesień

2

16

30

9

Październik

14

28

 

21

Listopad

 

12

Czwartek

25

 

12

Grudzień

9

23

 

9

Styczeń

7

20

 

28

Gmina  Dźwierzuty :

-Gisiel

-Augustowo

-Szczepankowo

-Dźwierzuty

-Mirowo

  Wystawka :  Październik   28.10.2015r.

„2-4 tydzień Wtorek ”

 

Miesiąc

Dni wywozu nieczystości zmieszanych w miesiącu

Dzień wywozu segregacji workowej

Sierpień

4

18

 

11

Wrzesień

1

15

29

8

Październik

13

27

 

20

Listopad

10

24

 

10

Grudzień

8

22

 

8

Styczeń

5

19

 

27

Gmina Dźwierzuty :

-Rumy

-Łupowo

-Sąpłaty

-Julianowo

-Rusek Mały

-Małszewko

-Budy

Wystawka :    Październik    27.10.2015r.

     „2-4 tydzień Wtorek ”

 

Miesiąc

Dni wywozu nieczystości zmieszanych w miesiącu

Dzień wywozu segregacji workowej

SIERPIEŃ

4

18

 

25

WRZESIEŃ

1

15

29

29

PAŹDZIERNIK

13

27

 

27

LISTOPAD

10

24

 

24

GRUDZIEŃ

8

22

 

29

STYCZEŃ

5

19

 

26

Gmina Dźwierzuty :

-Dąbrowa

-Stankowo

-Linowo

Wystawka

Październik   27.10.2015

 


Uwaga zmiana terminów odbioru odpadów w miejscowościach Miętkie i Kulka !!!

PPHU EKO s.c.  Roman i Współwłaściciele

tel.  715-24-35   www .eko.masternet.pl                

 

                                      Terminarz wywozu

                       nieczystości stałych na 02-06/2014

 

  „1-3 tydzień Czwartek”

 

Miesiąc

Dni wywozu nieczystości zmieszanych w miesiącu

Dzień wywozu segregacji workowej

Luty

 

13

27

 

28

Marzec

 

13

27

 

28

Kwiecień

 

10

24

 

30

Maj

 

8

22

 

30

Czerwiec

 

5

19

 

27

Gmina Dźwierzuty :

-Miętkie

- Kulka

Wystawka :

Kwiecień

03.04.2014r.

UWAGA!!!

ZMIANA TERMINU WYWOZU ODPADÓW SELEKTYWNYCH!!!


 


Uwaga zmiana terminów odbioru odpadów w miejscowościach Dąbrowa, Stankowo, Linowo !!!

PPHU EKO s.c.  Roman i Współwłaściciele

tel.  715-24-35   www .eko.masternet.pl 

Terminarz wywozu nieczystości stałych na 02-06/ 2014

  „2-4 tydzień Wtorek ”

 

Miesiąc

Dni wywozu nieczystości zmieszanych w miesiącu

Dzień wywozu segregacji workowej

Luty

 

4

18

 

27

Marzec

 

4

18

 

27

Kwiecień

 

1

15

29

29

Maj

 

13

27

 

29

Czerwiec

 

10

24

 

26

Gmina Dźwierzuty :

-Dąbrowa

-Stankowo

-Linowo

Wystawka:

Kwiecień

15.04.2013r.

UWAGA !!!

ZMIANA TERMINU WYWOZU ODPADÓW SELEKTYWNYCH !!!


 


Uwaga zmiana terminów odbioru odpadów w miejscowościach Targowo, Jabłonka, Olszewki, Orzyny !!!

PPHU EKO s.c.  Roman i Współwłaściciele

tel.  715-24-35   www .eko.masternet.pl                

Terminarz wywozu nieczystości stałych na 02-06/2014

  „2-4 tydzień Czwartek ”

 

Miesiąc

Dni wywozu nieczystości zmieszanych w miesiącu

Dzień wywozu segregacji workowej

Luty

 

6

20

 

28

Marzec

 

6

20

 

28

Kwiecień

 

3

17

 

30

Maj

 

2

15

29

30

Czerwiec

 

12

26

 

27

Gmina Dźwierzuty :

-Targowo

-Jabłonka

-Olszewki

-Orżyny

Wystawka:

Kwiecień

10.04.2014r.

UWAGA!!!

ZMIANA TERMINU WYWOZU ODPADÓW SELEKTYWNYCH!!!


 


Terminarz wywozu nieczystości stałych w Gminie Dźwierzuty na lata 2013-2014

Informacja


SZCZEGÓŁOWE ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW NA TERENIE GMINY DŹWIERZUTY

UWAGA!!! 

Właściciel nieruchomości uiszcza odpłatę w zadeklarowanej wysokości bez wezwania do 15-ego dnia każdego miesiąca lub z góry za cały rok do 31 marca z tym, że w 2013 roku półroczną opłatę należy wnieść do 31 lipca 2013 r.

OPŁATĘ ZA ODPADY KOMUNALNE MOŻNA WNIEŚĆ ZA POMOCĄ PRZELEWU BANKOWEGO, U SOŁTYSA DANEGO SOŁECTWA LUB W WYJĄTKOWYCH SYTUACJACH W KASIE URZĘDU GMINY.

DANE DO PRZELEWU: Gmina Dźwierzuty, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty

Nr rachunek bankowego: 54 8838 1044 2007 0400 0101 0021

W tytule przelewu należy wpisać: "opłata za odpady komunalne za miesiąc....rok...."

 


ULOTKA W FORMIE PLIKÓW PDF DO POBRANIA PONIŻEJ:

(aby otworzyć ulotkę wymagany jest instalacja programu Acrobat Reader, która jest do pobrania pod linkiem -> http://www.adobe.com/support/downloads/product.jsp?platform=windows&product=10


Nowy system gospodarki odpadami

 

SZANOWNI MIESZKAŃCY!
 
Od 1 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady dotyczące odbioru odpadów. Odpowiedzialność za zagospodarowanie odpadów oraz ich odbieranie od mieszkańców przejmą gminy. 
 
Jak będzie działał system gminny?
 
 • Gmina ustaliła stawkę i sposób naliczania opłaty za odbieranie odpadów, a także tryb, sposób i częstotliwość jej wnoszenia (informacje są dostępne w Urzędzie Gminy i na stronie www.bip.gminadzwierzuty.pl oraz na stronie Urzędu Gminy w Dźwierzutach www.gminadzwierzuty.pl
 • Stawka opłaty będzie zależała od: liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość;
 • Opłata za odpady posegregowane jest niższa, opłaca się więc segregować odpady;
 • Przedsiębiorca wyłoniony przez gminę odbierze odpady zmieszane i selektywnie zebrane od mieszkańców;
 • Gmina będzie sprawować nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem odpadów przez odbierającego;
W przyszłości powstaną punkty selektywnego zbierania odpadów do których wszyscy mieszkańcy będą mogli oddać zebrane odpady – gmina poinformuje Cię o miejscach lokalizacji punktów, godzinach ich działania oraz jakie odpady możesz do nich przynieść.
 
Rada Gminy Dźwierzuty na Sesji w dniu 28 grudnia br. podjęła stosowne uchwały. Opłaty za odpady posegregowane będą niższe, ponadto opłaty będą naliczane według liczby mieszkańców, gdyż taką metodę  wybrała Rada Gminy.
Zadaniem gmin będzie także zorganizowanie selektywnej zbiórki odpadów w celu odzyskania surowców wtórnych oraz odpadów ulegających biodegradacji.
 
Uchwały dotyczące nowego systemu gospodarki odpadami podjętę przez
Radę Gminy:

 

 • OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.

OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

WZORY WYPEŁNIANIA DEKLARACJI:


NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

 1. Dlaczego zmieniono ustawę?
 2. Co należy zrobić w przypadku już podpisanej umowy z firmą odbierającą odpady?
 3. Kto w myśl ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie składa deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami jeżeli nieruchomość należy do gminy?
 4. Jakie będą konsekwencje nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za odbiór odpadów?
 5. Kto będzie sprawować nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem odpadów przez odbierającego?
 6. Czy gmina zakupi pojemniki na odpady?
 7. Gmina zdecydowała, że opłatę za odbiór odpadów będzie naliczać za osobę. Jak obliczyć stawkę w taki  sposób, aby była najbardziej wiarygodna i miarodajna?
 8. Co oznacza hasło – niższa stawka opłaty dla segregujących odpady?
 9. Czy stawka opłaty za wywóz odpadów komunalnych może zostać zmieniona w trakcie roku?
 10. Do którego pojemnika powinnam wrzucić opakowanie (kartonik) po mleku?
 11. Gdzie mam wyrzucić stary telewizor czy lodówkę?
 12. Kto po 1 lipca 2013 r. będzie odbierał moje śmieci?

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA POWYŻEJ:


1. Dlaczego zmieniono ustawę?

Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi mają sprawić, że nikomu nie będzie opłacało się wyrzucać śmieci na dzikie wysypiska, bo wszyscy mieszkańcy będą objęci systemem zbierania odpadów. Celem zmian jest również zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie, a także zmniejszenie masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania. Śmieci to cenny surowiec i należy je ponownie wykorzystywać.
Gmina, wymagając od nas właściwego postępowania ze śmieciami, jednocześnie zapewni nam do niego warunki, np. tworząc miejsca, w których będzie można pozbyć się nietypowych odpadów.

2. Co należy zrobić w przypadku już podpisanej umowy z firmą odbierającą odpady?
Od lipca 2013 r. usługę odbioru od właścicieli nieruchomości w zamian za opłatę zapewnia gmina. Właściciele nieruchomości do tego czasu powinni podjąć decyzję czy wypowiedzą umowę na odbieranie odpadów komunalnych zawartą indywidualnie. Opłata przekazywana gminie w zamian za świadczenie usługi odebrania i zagospodarowania odpadów będzie obowiązkowa.

3. Kto w myśl ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie składa deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami jeżeli nieruchomość należy do gminy?
To proste. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

4. Jakie będą konsekwencje nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za odbiór odpadów?
W przypadku nie złożenia deklaracji prezydent, burmistrz lub wójt określi w drodze decyzji wysokość opłaty, biorąc pod uwagę szacunki, w tym średnią ilość odpadów powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

5. Kto będzie sprawować nadzór nad prawidłowym postępowaniem z odebranymi od nas śmieciami przez zbierającą je firmę?
Nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem przez odbierającego odpadów będzie sprawować gmina.

6. Czy gmina zakupi pojemniki na odpady?
Mieszkaniec ma obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Gmina nie może zatem, zgodnie z przepisami, przejąć tego zadania jako elementu organizacji odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości i pokrywać jego kosztów z pobieranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Gmina może ułatwić właścicielom nieruchomości realizację tego obowiązku, proponując jako dodatkową usługę, za dodatkową opłatą, wyposażenie w pojemniki. Gmina może realizować tę usługę za pośrednictwem przedsiębiorcy wyłonionego w przetargu, ale jemu również za takie dodatkowe świadczenie należy się dodatkowe wynagrodzenie.

7. Gmina zdecydowała, że opłatę za odbiór odpadów będzie naliczać za osobę. Jak obliczyć stawkę w taki  sposób, aby była najbardziej wiarygodna i miarodajna?
Zgodnie ze znowelizowaną ustawą rada gminy, określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bierze pod uwagę:

 • liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę,
 • ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych (dane statystyczne z GUS lub z krajowego planu gospodarki odpadami),
 • koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
 • przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie.

Ponadto, rada gminy ustala niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli są zbierane w sposób selektywny, to znaczy, jeżeli zbiera od mieszkańców odpady już posegregowane. Osoby segregujące za wywóz śmieci zapłacą mniej!

8. Co oznacza hasło – niższa stawka opłaty dla segregujących odpady?
To nie hasło. Osoby segregujące odpady będą płacić mniej od tych, które ich nie segregują. Ustawa nakazuje gminom, żeby naliczały opłaty za wywóz śmieci zgodnie z tą zasadą.
Gmina powinna ustalić stawki opłat na takim poziomie, aby były one zachęcające do selektywnego zbierania odpadów (tj. segregacja śmieci).
Nie będzie można jedynie zadeklarować sortowania, a wyrzucać wszystkich śmieci na raz – firma odbierająca odpady ma obowiązek powiadomić gminę o przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów i potraktować je jako zmieszane odpady komunalne.

9. Czy stawka opłaty za wywóz odpadów komunalnych może zostać zmieniona w trakcie roku?
Tak, w przypadku gdy gmina stwierdzi, że nieprawidłowo oszacowała koszty systemu. Wtedy musi podjąć uchwałę o zmianie stawki opłaty. 

10. Do którego pojemnika powinnam wrzucić opakowanie (kartonik) po mleku?
Do żółtego pojemnika na odpady z tworzyw sztucznych. Pudełko na mleko to opakowanie wielomateriałowe. Ze względu na swoją zawartość nie może być wrzucone do pojemnika na papier, bo zamoczyłoby zebraną w tym pojemniku makulaturę.

11. Gdzie mam wyrzucić stary telewizor czy lodówkę?
Każda gmina wskaże mieszkańcom miejsca odbioru niepotrzebnego sprzętu RTV i AGD. Nowe przepisy zobowiązują gminę do zorganizowania punktów zbiórki elektrośmieci, czy innych problemowych odpadów. Będzie możliwość legalnego pozbycia się odpadów, z którymi teraz nie wiadomo co zrobić (baterie, przeterminowane leki, oleje odpadowe itp.). Gmina powinna udostępnić na stronie internetowej m.in. informacje o punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

12. Kto po 1 lipca 2013 r. będzie odbierał moje śmieci?
Firma, z którą gmina zawrze umowę na odbieranie odpadów komunalnych. Gmina ma obowiązek wybrania firmy odbierającej odpady komunalne od właścicieli nieruchomości wyłącznie w drodze przetargu. Powierzenie tego zadania własnej jednostce organizacyjnej, np. gminnej spółce, jest możliwe tylko w sytuacji, gdy zostanie przekształcona w spółkę prawa handlowego, stanie do przetargu i w drodze przetargu wygra z innymi podmiotami. Jest tak dlatego, żeby firmy konkurujące o zlecenie, oferowały możliwie najlepsze ceny za swoje usługi.

źródło: www.mos.gov.pl


Prawo

 

USTAWY

 

ROZPORZĄDZENIA

 


Informacja


POZIOMY RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI NIEKTÓRYCH FRAKCJI ODPADÓW KOMUNALNYCH, OSIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ DŹWIERZUTY W ROKU 2013

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r. poz. 676), określa poziomy ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. poziom, który musiał zostać osiągnięty w roku 2013 wynosi 50%

Gmina Dźwierzuty osiągnęła poziom ograniczenia w wysokości 43,28%. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w roku rozliczeniowym został osiągnięty.

 

            Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645) poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła, dla 2013 roku powinien wynosi minimum 12 % .

Gmina Dźwierzuty osiągnęła poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w wysokości 11,82%. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła w roku rozliczeniowym nie został osiągnięty.

 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów budowalnych i rozbiórkowych dla 2013 roku powinien wynosić minimum 36%. Osiągnięty przez gminę Dźwierzuty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w/w frakcji odpadów w 2013 roku wynosił 100 %.


POZIOMY RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI NIEKTÓRYCH FRAKCJI ODPADÓW KOMUNALNYCH, OSIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ DŹWIERZUTY W ROKU 2014

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r. poz. 676), określa poziomy ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. poziom, który musiał zostać osiągnięty w roku 2014 wynosi 50%

Gmina Dźwierzuty osiągnęła poziom ograniczenia w wysokości 20,90 %. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w roku rozliczeniowym został osiągnięty.

 

            Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645) poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła, dla 2014 roku powinien wynosi minimum 14 % .

Gmina Dźwierzuty osiągnęła poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w wysokości 20,30 %. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła w roku rozliczeniowym został osiągnięty.

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów budowalnych i rozbiórkowych dla 2014 roku wynosił 100 %.


Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Dźwierzuty

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Dźwierzuty.

L.p.

Nazwa firmy

Adres firmy i/lub oddziału

Numer rejestrowy

1

PPHU EKO s.c. Roman i Współwłaściciele

ul. chrobrego 26

11-300 Biskupiec

1/2012

2

REMONDIS Mrągowo

Sp. z o.o.

11-700 Mrągowo

ul. Lubelska 5

2/2012

3

REMONDIS Olsztyn

Sp z o.o. S.K.A.

ul. Partyzantów 3

10-522 Olsztyn

 

3/2012

4

MPK PURE HOME Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

ul. Kołobrzeska 5

07-401 Ostrołęka

4/2012

5

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „Czyścioch”

Sp. z o.o.

ul. Kleeberga 20

15-691 Białystok

1/2013

6

BŁYSK BIS sp. z o.o.

ul. Armii Krajowej 1

06-200 Maków Mazowiecki

4/2013

7

KWO Mirosław Marszelewski

Wadąg 13

10-373 Olsztyn

1/2014

8

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wielbarku sp. z o.o.

ul. Polna 6

12-160 Wielbark

2/2014

 


Informacja dotycząca odbioru odpadów z terenu Gminy Dźwierzuty

Wójt Gminy Dźwierzuty informuje, że w okresie od 01.08.2015 r. do 31.01.2016 r. firmą świadcząca usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Dźwierzuty jest PPHU EKO s. c. Roman
i Współwłaściciele z siedzibą ul. Chrobrego 26, 11-300 Biskupiec.

Odbiór odpadów komunalnych (zebranych w sposób selektywny i nieselektywny) odbywać się będzie według terminarza wywozu nieczystości stałych dostępnego na stronie internetowej pod adresem http://gminadzwierzuty.pl/odpady, oraz w Urzędzie gminy Dźwierzut.

 

Odbiór pozostałych odpadów:

 1. odpady wielkogabarytowe, zużyte opony oraz odpady niebezpieczne- odbiór tych odpadów odbywać się będzie sprzed posesji właściciela nieruchomości w trakcie mobilnej zbiórki odpadów dwa razy do roku. Terminy zbiórek zostały określone w terminarzu wywozu nieczystości stałych pod hasłem „wystawka”.
 2. przeterminowane leki należy dostarczyć do pojemników znajdujących się w aptece w miejscowości Dźwierzuty oraz w Przychodni Lekarskiej w miejscowości Orzyny.
 3. zużyty sprzęt elektryczni i elektroniczny –odbiór tych odpadów odbywać się będzie sprzed posesji właściciela nieruchomości w trakcie mobilnej zbiórki odpadów dwa razy do roku, W przypadku drobnego sprzętu elektronicznego istnieje możliwość wyrzucenia go do pojemnika usytuowanego n parkingu przy ul. Niepodległości w miejscowości Dźwierzuty.
 4. zużyte baterie należy przekazać do punktów zbiórki zorganizowanych w placówkach oświatowych (szkoły), placówkach handlowych (sklepy) i innych obiektach użyteczności publicznej m.in. Urząd Gminy).
 5. odzież można przekazywać dla Polskiego Czerwonego Krzyża. Kontenery do zbiórki odzieży rozstawione są w miejscowościach: Dźwierzuty(parking przy ul. Niepodległości, ul. Szczycieńska przy przystanku PKS, osiedle domków jednorodzinnych) Linowo koło OSP, Kałęczyn koło przystanku PKS, Nowe Kiejkuty koło świetlicy wiejskiej, Rumy koło OSP, Targowo koło OSP.
 6. odbiór odpadów rozbiórkowych i budowlanych właściciel nieruchomości zleca firmie posiadającej wpis do rejestru działalności regulowanej i ponosi koszty zleconej usługi.

 

Ponadto na terenie Gminy Dźwierzuty znajdują się pojemniki
MGB 1100 l przeznaczone do pozbywania się frakcji selektywnie zebranych
tj. papieru, plastiku, szkła w ilości 97 sztuk.


Informacja o miejscach zagospodarowania zebranych odpadów zmieszanych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych

 

Firma PPHU EKO s.c. Roman i Współwłaściciele odbierająca odpady komunalne z terenu Gminy Dźwierzuty przekazała odpady komunalne do następujących instalacji:

 1. DBAJ Marta Prychodko ul. Spółdzielcza 3, 12-140 Świętajno
 2. MZKPOK Sękity sp. z o.o. Kolonia 14, 11-230 Bisztynek

Sprzęt elektryczny i elektroniczny

 

Wykaz firm odbierających sprzęt elektroniczny i elektryczny z terenu gminy Dźwierzuty

 1. PPHU EKO s.c. Roman i Współwłaściciele  z siedzibą ul. Chrobrego 26, 11-300 Biskupiec
 2. MB Recyckling Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Przedsiębiorstwo Gospodarki Spółka komandytowa z siedzibą
  ul. B. Głowackiego 4A lok 15, 25-368 Kielce

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dźwierzuty za rok 2014

Od lipca 2013 r. uruchomiony został nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Od tego czasu organizacje i funkcjonowanie nowego systemu odpowiedzialna jest Gmina Dźwierzuty.  Wywiązując się z ustawowego obowiązku, czyli wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi ogłoszono dwa przetargi nieograniczone na odbiór i zagospodarowaniem odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych
i niezamieszkałych znajdujących się na terenie gminy Dźwierzuty.

Pierwszy przetarg wygrała firma PPHU Eko s.c. Roman i Współwaściciele z siedzibą ul. Chrobrego 26, 11-300 Biskupiec.  Cena ofertowa za cały okres obowiązywania umowy
tj. od 01.07.2013 do 30.06.2014 r. wyniosła 411.456,36 zł brutto.

Drugi przetarg wygrała firma PPHU Eko s.c. Roman i Współwaściciele z siedziba
ul. Chrobrego 26, 11-300 Biskupiec.  Cena ofertowa za cały okres obowiązywania umowy
tj. od 01.07.2014 do 31.07.2015 r. wyniosła  529.100,01 zł brutto.

Przedmiotem umowy jest:

-obiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych niesegregowanych(zmieszanych)

-odbiór odpadów komunalnych segregowanych(frakcje papier, plastik, szkło)

-odbiór odpadów biodegradowalnych

-odbiór odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon oraz odpadów niebezpiecznych w formie mobilnej zbiórki

- odbiór przeterminowanych leków z pojemników przeznaczonych do składowania tego typu odpadów

-odbiór popiołów

Na dzień 31 grudnia 2014 r. liczba wszystkich punktów adresowych, z których zostały odebrane odpady komunalne wyniosła 2389, w tym punktów selektywnej zbiórki 1708, nieselektywnej zbiórki 681. 

 

Ilość odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Dźwierzuty w roku 2014 .

Kod odebranych odpadów komunalnych

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych

Masa odebranych odpadów komunalnych [Mg]

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane odpady komunalne)

702,4

15 01 01

 

opakowania z papieru i tektury

24,45

15 01 02

opakowania z tworzyw sztucznych

25,07

15 01 07

opakowania z tworzyw sztucznych

69,79

15 01 04

opakowania z metali

 

0,09

15 01 07

Opakowani ze szkła

 

53,44

19 12 12

Inne odpady ( w tym zamieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż w  19 12 11

215,24

20 01 35

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

0,57

20 01 36

 

Zużyte urządzenia elektryczne elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 i 20 01 35

0,82

 

16 01 03

Zużyte opony

1,24

 

20 01 39

Tworzywa sztuczne

6,20

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

0,54

 

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

 

5,92

 

Przedstawione wartości wynikają ze sprawozdań kwartalnych składanych przez podmioty odbierające odpady komunalnego z terenu gminy.

W tabeli nie wykazano odpadów zielonych, ponieważ Gmina Dźwierzuty obejmuje tereny rolnicze. Większość mieszkańców jest właścicielami posesji na terenie, których sami zagospodarowują odpady zielone i biodegradowalne – do spasania zwierząt gospodarskich oraz do wytwarzania kompostu do uprawy roślin.

POZIOMY RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI NIEKTÓRYCH FRAKCJI ODPADÓW KOMUNALNYCH, OSIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ DŹWIERZUTY W ROKU 2014

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r. poz. 676), określa poziomy ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. poziom, który musiał zostać osiągnięty w roku 2014 wynosi 50%

Gmina Dźwierzuty osiągnęła poziom ograniczenia w wysokości 20,90 %. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w roku rozliczeniowym został osiągnięty.

            Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645) poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła, dla 2014 roku powinien wynosi minimum 14 % .

Gmina Dźwierzuty osiągnęła poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w wysokości 20,30 %. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła w roku rozliczeniowym został osiągnięty.

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów budowalnych i rozbiórkowych dla 2014 roku wynosił 100 %.

Przygotowała: 

Justyna Błońska

inspektor ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Dźwierzuty


Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Polityka Cookies
[zamknij]