Gmina Dźwierzuty wita na oficjalnej stronie internetowej!
Dodano 2014-06-12 10:02:56 przez Administrator Urzędu Gminy

Dodano 2014-06-10 08:13:31 przez Administrator Urzędu Gminy
Obrazek

W dniach 13.05. – 14.06.2014 r. już po raz XVI obchodzone są Warmińsko – Mazurskie Dni Rodziny. Tegoroczne święto rodzin przebiega pod hasłem „Rodzina fundamentem życia społecznego”. Dni Rodziny wpisały się już na stałe w program uroczystości organizowanych przez placówki oświatowe i kulturalne Gminy Dźwierzuty. Podsumowanie obchodów pod hasłem „ Rodzina - bezpieczna kraina” odbyło się 06.06.2014 r. podczas Festynu Rodzinnego w Szkole Podstawowej w Kałęczynie. Przybyli zaproszeni goście, a także rodzice i uczniowie. Na wstępie dyrektor szkoły Renata Monasterska – Malecka przywitała wszystkich. Następnie głos zabrał pan wójt Czesław Wierzuk. W swoim wystąpieniu podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie tych uroczystości. O tematyce tegorocznych Dni Rodziny przypomniała pani Krystyna Furtak - kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i koordynator Gminnych Dni Rodziny.
W części artystycznej poświęconej tematyce rodzinnej zaprezentowały się dzieci ze szkoły w Kałęczynie. Przedstawiły inscenizację pt. „Superniania” w humorystyczny sposób ukazującą rodziców i ich i umiejętności wychowawcze., a także taniec pt. „Chłop z Mazur”. Ponadto urocze przedszkolaki zaprezentowały wiersze i piosenki oraz tańce. Później odbyły się potyczki rodzinne, w których wzięli udział reprezentanci – rodzic i dziecko- szkół podstawowych Gminy Dźwierzuty. W ich trakcie uczestnicy musieli wykazać się wiedzą z zakresu funkcjonowania rodziny oraz sprawnością sportową. Należało bowiem namalować plakat, odpowiedzieć na pytania dotyczące rodziny, ułożyć rozsypankę wyrazową ukazującą prawa dziecka, a także przedstawić bez słów codzienne domowe czynności. Były też konkursy sportowe, między innymi mamy skakały na skakance, rzucano do celu, próbowano zbić balonik przeciwnika, zachowując swój własny. W potyczkach rodzinnych I miejsce zajęli reprezentanci Szkoły Podstawowej w Kałęczynie, II Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dźwierzutach, III miejsce Szkoły Podstawowej w Linowie. Podczas festynu podano też wyniki Międzyszkolnego Konkursu Poetyckiego, skierowanego do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, w ramach którego należało napisać wiersz o tematyce rodzinnej. Wzięli w nim uczniowie szkło podstawowych W kategorii klas I – III I miejsce zajęła Joanna Więcek, II Kacper Suchecki, III Joanna Klimek – wszyscy ze SP w Kałęczynie. W kategorii klas IV - VI I miejsce zajęła Emilia Banul ze SP w Kałęczynie, II miejsce Julia Grzywińska, III miejsce Oliwia Kujtkowska– ZSP Orzyny. Rodzice zatroszczyli się o słodki poczęstunek oraz orzeźwiające napoje. Była to prawdziwa mozaika ciast. Trudno się było też oprzeć kiełbasce, kiszce ziemniaczanej i kaszance z grilla, czy też nie skosztować chleba ze swojskim smalcem. Festyn Rodzinny to efekt współpracy i zaangażowania ze strony rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły. Chociaż pogoda nie dopisała, to festyn udał się wspaniale.

więcej
Dodano 2014-05-20 09:53:32 przez Administrator Urzędu Gminy

Urząd Gminy w Dźwierzutach informuje, że w związku z zakończeniem inwestycji p.n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Dźwierzuty” właściciele nieruchomości mają obowiązek przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Wobec powyższego,

wzywa się mieszkańców do wykonania podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej do dnia 31 maja 2014 r.

 

Ostrzega się, że zgodnie z art. 10 ust. 2 ww. ustawy „Kto nie wykonuje obowiązku podłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej podlega karze grzywny”.

 

Przed podłączeniem nieruchomości należy dokonać zgłoszenia w tut. Urzędzie Gminy pokój 24, tel. 89 621 04 01 (niezbędna mapa w skali 1:1000) oraz w ZKiEWW Stefan Schwarz tel. 89 624 27 70.

Wójt Gminy

mgr inż. Czesław Wierzuk

 

więcej
Dodano 2014-05-19 07:38:55 przez Administrator Urzędu Gminy
Obrazek

Głównym celem projektu "600-lecie miejscowości Orzyny, 1414 – 2014" była: waloryzacja i promowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez upamiętnienie 600-lecia powstania wsi Orzyny. Inicjatorem obchodów rocznicowych jest Antoni Olszewik – mieszkaniec Orzyn, długoletni pracownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Dźwierzutach. Na podstawie publikacji dostępnych w miejscowej bibliotece opracował plan przygotowania obchodów i wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Dźwierzutach przygotował projekt, złożony w lutym 2013r. do Lokalnej Grupy Działania „Brama Mazurskiej Krainy” w Nidzicy, tzw. małe projekty. Wniosek został zaklasyfikowany na 15 miejscu wśród 111 projektów, które otrzymały dofinansowanie. Całkowity koszt operacji wynosi 10 844,58 zł, kwota dofinansowania to 8 241,69 zł.


W ramach dofinansowania wykonano tablicę pamiątkową, z napisem: "Dla upamiętnienia 600-lecia ORZYN 1414 -2014 Mieszkańcy 17 Maja 2014", którą umieszczono na budynku budowanej sali sportowej.


Na ogrodzeniu boiska wiejskiego została umieszczona drewniana tablica informacyjna z historią Orzyn w trzech językach. Ponadto zakupiono pamiątkowe pocztówki z zabytkami Orzyn, które były rozdawane mieszkańcom, turystom oraz zaproszonym gościom na pamiątkę tego wydarzenia. Pozostałe egzemplarze będą przechowywane w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Orzynach, Gminnym Ośrodku Kultury, Gminnej Bibliotece Publicznej oraz w Urzędzie Gminy w Dźwierzutach.


Na potrzeby projektu wykonano również dwa witacze – praca rękodzielnicza, które zostały zamontowane na istniejących już witaczach na wjeździe do miejscowości.
Główne uroczystości jubileuszowe odbyły się 17 maja 2014 roku w nowo budowanej hali sportowej. W programie uroczystości przewidziano: uroczystą Eucharystię, część artystyczną, odsłonięcie tablicy pamiątkowej, posadzenie dębu pamięci oraz biesiadę na boisku wiejskim.
O godzinie 15.00 – odbyła się uroczysta Eucharystia, którą w imieniu Metropolity Warmińskiego celebrował Proboszcz Parafii Rzysmsko- katolickiej w Dźwierzutach Jarosław Wiszowaty. Mszę św. odprawił Proboszcz miejscowej Parafii w Targowie Tomasz Kowalski z udziałem swego poprzedniego ks. Józefa Leonowicza – Proboszcza Kiwit oraz Proboszczów Parafii Ewangelicko- Augsburskiej w Szczytnie – Alfreda Borskiego oraz w Pasymiu – Witolda Twardzika. Oprawę muzyczną mszy zapewnił miejscowy organista wraz z chórem. Podczas mszy uczestniczyły trzy poczty sztandarowe z Gimnazjum Publicznego w Dźwierzutach, Ochotniczej Straży Pożarnej w Dźwierzutach, Koła Łowieckiego „Ryś” w Dźwierzutach.
Powitania zaproszonych gości dokonał Wójt Gminy Dźwierzuty Czesław Wierzuk, zapraszając wszystkich zebranych do uczestnictwa w święcie miejscowości. Prowadzący uroczystość Janusz Ałaj poprosił gości do wystąpień. Głos zabrali: Zbigniew Włodkowski – Poseł na Sejm RP, Adam Krzyśków – Prezes WFOŚ i GW w Olsztynie, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie Ryszard Cecot, Sekretarz Starostwa Powiatowego w Szczytnie Stefan Januszczyk. Głos zabrali również mieszkańcy Orzyn – organizator uroczystości Antoni Olszewik oraz Stanisław Wrona – emerytowany nauczyciel historii, Kazimierz Samojluk – Prezes GS „SCH” oraz Czesława Kunkiewicz–Waligóra – Radca Ministra Departamentu Kształcenia w Ministerstwie Edukacji Narodowej , która zaoferowała 100 tysięcy złotych na doposażenie szkoły w Orzynach. Gimnazjalistka z Orzyn przedstawiła rys historyczny miejscowości, natomiast główny organizator jubileuszu założenia projktowe przygotowania do obchodów.
Wśród gości nie zabrakło: Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Szczytnie -Tomasza Michalczyka, przedstawicieli lokalnej prasy, organizacji społecznych ( Stowarzyszenie Skarbników Samorządowych w Szczytnie, Stowarzyszenie TRATWA z Olsztyna, itp.), lokalnych twórców – Zygmunt Rząp, dyrektorów i kierowników jednostek samorządowych), mieszkańców oraz licznie przybyłych gości.
Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna w wykonaniu uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Orzynach, Gimnazjum Publicznego w Dźwierzutach, Mariki Kałamarskiej– mieszkanki Orzyn oraz zespołu „Wrzosy”. Występy sceniczne poświęcone były tradycjom ziemi mazurskiej – przedszkolaki odtańczyły szota, uczniowie podstawówki poetycko sławili urok swojej ziemi, gimnazjaliści wesoło zaśpiewali piosenkę „Hej z góry, z góry jadą Mazury” a seniorki przedstawiły historię Orzyn w napisanej specjalnie na tą okazję piosence.
Około 18.30 nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej na budynku sali sportowej, której dokonali: Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Starostwa, Wójt Gminy Dźwierzuty, Sołtys Orzyn,
- Przed budynkiem rodowite mieszkanki Orzyn pochodzenia mazurskiego i członkinie Stowarzyszenia Kulturalnego Niemców „HEIMAT” - Liniewicz Anneliza, Manelska Gertruda, Habicht Edelgard oraz przedstawiciel ludności napływowej Stanisław Wrona, a także Wiesława Bojarska - Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie w asyście Wójta i Sołtysa posadzono również dąb pamięci (dar Nadleśnictwa Korpele).
Po ceremoniale goście oraz mieszkańcy udali się biesiadę plenerową na boisku wiejskim, gdzie na wszystkich czekał bigos orzyński oraz kiełbaski, wiele stoisk garmażeryjnych i rękodzielniczych – Spółdzielnia Socjalna „Promień” z Popowej Woli serwowała domowe pierogi i inne specjały kuchni oraz wyroby dekoracyjne.


W holu sali Gminna Biblioteka Publiczna w Dźwierzutach przygotowała wystawę starych zdjęć miejscowości. Na ten dzień również mieszkańcy zadbali o swoje obejścia, sołtys pięknie odmalował przystanek, a mieszkańcy kochówek przyozdobili płoty balonikami. Było to prawdziwe święto wsi.


Dobrze zapowiadający się wieczór przerwały pierwsze majowe burze i na parkiecie bawili się tylko najwytrwalsi.


Wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tak doniosłej uroczystości oraz licznie przybyłym mieszkańcom i gościom składamy serdeczne podziękowania.

 

Organizatorzy

więcej
Dodano 2014-05-15 13:08:20 przez Administrator Urzędu Gminy

strony:

« | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | »

Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Polityka Cookies
[zamknij]